Dylatacja drzwiowa pomiędzy pokojami

dylatacja między pomieszczeniami

Prawidłowo wykonana dylatacja drzwiowa pomiędzy pokojem a korytarzem. Poza dylatacjami brzegowymi warto zachować również drzwiowe, jednak nie w każdym przypadku jest to konieczne.

About the author: admin

You must be logged in to post a comment.